Шуурхай мэдээ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЧАНАР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБАНААС КОРОНАВИРУС (COVID-19)-ИЙН ХАЛДВАРААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТАЛААР ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙНХЭЭ МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ БАЙНА »

-Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, чанар аюулгүй байдлын албанаас  УГТЭмнэлгээс боловсруулан гаргасан  насанд хүрэгчдийн эмнэл зүйн зөвлөмжийг үндэслэн мэдлэг шалгах сорилыг нийт 15-н сорилтойгоор

2017 онд харьяа чанарын багуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа авах төлөвлөгөө »

Facebook

0

Twitter

email

Чанарын албанаас хийх сургалтын төлөвлөгөө »

Facebook

0

Twitter

email

СХДЭМТ-ИЙН 2016 ОНЫ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН »

ЭМС-ын 2014 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 13 тоот тушаал, НЭМГ-ийн даргын 2014 оны 2-р сарын 25-ны өдрийн А/16 тоот тушаалын

ЭМНЭЛ ЗҮЙ, ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН БАГА ХУРАЛ
11 Nov
2016
Нийтлэсэн: admin

ЭМНЭЛ ЗҮЙ, ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН БАГА ХУРАЛ »

2016-11-11

Хэвтэн эмчлүүлэх тасагт эмчлүүлж байгаад хоног болоогүй нас барсан өвчтөний үхлийн шалтгаан, эмчилгээ, оношлогоо, шинжилгээ стандартын дагуу хийгдсэн

ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТАСГИЙН ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХУРЛААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР »

2016.11.01

Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн хурлыг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан орлогч дарга Г.Цэвэлмаа удирдан явуулсан ба  тасгуудын өнөөгийн байдал, тулгамдаж

ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТАСГИЙН ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХУРЛААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР »

2016-1018

Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн хурлыг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан орлогч дарга Г.Цэвэлмаа удирдан явуулсан ба  тасгуудын өнөөгийн байдал, тулгамдаж

ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТАСГИЙН ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХУРЛААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР »

2016.10.04

Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн хурлыг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан орлогч дарга Г.Цэвэлмаа удирдан явуулсан ба  тасгуудын өнөөгийн байдал, тулгамдаж

ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТАСГИЙН ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХУРЛААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР »

2016-09-20

Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн хурлыг чанарын албаны дарга П.Баасансүрэн удирдан явуулсан ба  тасгуудын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, цаашид

ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТАСГИЙН ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХУРЛААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР »

2016-0906

Хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн хурлыг чанарын албаны дарга П.Баасансүрэн удирдан явуулсан ба  тасгуудын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, цаашид


Login

Lost your password?