Шуурхай мэдээ
СХДЭМТөвийн даргын А тушаал
9 Nov
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал »

А74 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай

Facebook0Twitteremail

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал
2 Nov
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал »

А71 Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай

Facebook0Twitteremail

СХДЭМТөвийн даргын Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэрээр гарсан А тушаалууд
8 Oct
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэрээр гарсан А тушаалууд »

А 64 Эрүүл мэндийн үзлэгийн комисс томилох тухай

Facebook0Twitter

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал
28 Sep
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал »

А61 Хүүхдийн эмч нарыг ажиллуулах тухай

Facebook0Twitteremail

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал
6 Sep
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал »

А56 Би цэвэр гартан аян зохион байгуулах тухай

Facebook0Twitter

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал
10 Jul
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал »

А51 Журам батлах тухай

Facebook0Twitteremail

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал
6 Jul
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын А тушаал »

А49 Халдварт өвчнөөс сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Facebook0Twitteremail

СХДЭМТөвийн даргын Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэрээр гарсан А тушаалууд
14 Mar
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэрээр гарсан А тушаалууд »

A13-Улаанбурхан, гахайн хавдар, улаануудын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай

Facebook0Twitter

СХДЭМТөвийн даргын Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэрээр гарсан А тушаалууд
15 Feb
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэрээр гарсан А тушаалууд »

А08 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээний дэвтэр баталгаажуулах ажлын хэсэг томилох тухай

Facebook0

СХДЭМТөвийн даргын Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэрээр гарсан А тушаалууд
14 Feb
2018
Нийтлэсэн: admin

СХДЭМТөвийн даргын Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэрээр гарсан А тушаалууд »

А10 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг зохицуулах тухай(1)

Facebook0Twitteremail


Login

Lost your password?