Шуурхай мэдээ
Шуурхайн үүрэг даалгавар 2019 оны 06 сарын 25 өдөр
1 Jul
2019
Нийтлэсэн: admin

Шуурхайн үүрэг даалгавар 2019 оны 06 сарын 25 өдөр »

Facebook0Twitteremail

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ 2018.01.23 »

 

Албан тушаал, нэр

  Ирц Албан тушаал, нэр Ирц 1. Ж.Болортуяа (Дарга) И 39. Б.Батмөнх(нийгмийн ажилтан) И 2.

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ »

2016.11.15

Албан тушаал, нэр

  Ирц Албан тушаал, нэр Ирц 1. Д. Сүнжидмаа (Даргын үүрэг гүйцэтгэгч) И

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ »

2016.10.11

Албан тушаал, нэр

  Ирц Албан тушаал, нэр Ирц 1. Д. Сүнжидмаа (Даргын үүрэг гүйцэтгэгч) э/а

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ »

2016.09.27

Албан тушаал, нэр

  Ирц Албан тушаал, нэр Ирц 1. Д. Сүнжидмаа (Даргын үүрэг гүйцэтгэгч) И

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ »

2016.09.13

Албан тушаал, нэр

  Ирц Албан тушаал, нэр Ирц 1. Д. Сүнжидмаа (Даргын үүрэг гүйцэтгэгч) И

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ »

2016.08.30

Албан тушаал, нэр

  Ирц              Албан тушаал, нэр             Ирц 1. Д. Сүнжидмаа (Даргын үүрэг

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ »

2016.08.02

Албан тушаал, нэр

  Ирц Албан тушаал, нэр Ирц 1. Д. Сүнжидмаа (Даргын үүрэг гүйцэтгэгч) э/а 38. Г.

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ »

Албан тушаал, нэр  Ирц 1. Д. Сүнжидмаа (Даргын үүрэг гүйцэтгэгч) И 2. Г. Цэвэлмаа (ЭТҮХО дарга) И 3. А. Төгссайн (НЭМТҮХО

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ »

2016.06.07

Албан тушаал, нэр

  Ирц Албан тушаал, нэр Ирц 1. Д. Сүнжидмаа (Даргын үүрэг гүйцэтгэгч) чөл


Login

Lost your password?