Шуурхайн үүрэг даалгавар 2019 оны 06 сарын 25 өдөр
1 Jul
2019
Нийтлэсэн: admin

Шуурхайн үүрэг даалгавар 2019 оны 06 сарын 25 өдөр »

Facebook0Twitteremail

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ 2018.01.23 »

 

Албан тушаал, нэр

  Ирц Албан тушаал, нэр Ирц 1. Ж.Болортуяа (Дарга) И 39. Б.Батмөнх(нийгмийн ажилтан) И 2.

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ 2017.06.13 »

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

2017.06.13

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН 2017.05.16 »

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

2017.05.16

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН 2017.05.02 »

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

2017.05.02

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН ИРЦИЙН БАЙДАЛ 2017.04.11 »

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

2017.04.11

 

Албан тушаал, нэр

  Ирц

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН 2017.03.28 »

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

2017.03.28

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН 2017.03.07 »

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

2017.03.07

 

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН 2017.02.21 »

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

2017.02.21

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН 2017.02.07 »

СХД-ИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ

ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ХҮМҮҮСИЙН

ИРЦИЙН БАЙДАЛ

2017.02.07

Login

Lost your password?