Шуурхай мэдээ

Сувилахуй

Зорилго: Эелдэг харьцаа- Технологийн дэвшил – Чанартай  үйлчилгээ

Зорилт:  Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг боловсронгүй болгох, шинэ дэвшилт арга ажиллагааг нэвтрүүлэх, Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг мэдлэг, ур чадварын  өндөр түвшинд үзүүлэх. Харьцаа хандлагын өндөр түвшинд чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлэх

Бүтэц зохион байгуулалт: Сувилгааны алба нь 2005 онд байгууллагын даргын тушаалаар зохион  байгуулагдаж  Дотрын 2 тасаг, хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасаг, мэдрэлийн тасаг, поликлиникийн тасаг, 1.2.3-р амбулатори, өрхийн эмнэлгийн 29 багийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна, Үүнээс Өрхийн эмнэлэгт 104 сувилагч, ЭМНэгдэлд   сувилагч 81, Бага эмч 26,         Лаборант 13, Рентген техникч 4, Эм найруулагч 2  Нийт   230   сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн ажиллаж байна.

Мэдлэг боловсролоо шат ахиулан ажиллаж байгаа сувилагч нар

Мэргэжлийн тэргүүлэх зэрэгтэй сувилагч 8, ахлах зэрэгтэй сувилагч 30, сувилахуйн магистрант 1, бакалаврын боловсролтой 35 сувилагч тус бүр ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны чиглэл: Сувилгааны алба нь 230 сувилагч эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийг эгнээндээ нэгтгэн үйлчлэх хүрээний 270 гаруй мянган  хүн амд анхан болон хоёрдогч шатны эмчилгээ, сувилгааны тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Login

Lost your password?