ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Орчин үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан, мэргэшсэн эмч мэргэжилтнүүд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй  шуурхай үзүүлж, үйлчлүүлэгчдийнхээ эрүүл энхийн  төлөө   ажиллана. 

Login

Lost your password?