Дотоод хяналтын алба

Untitled

 

 

Манхдай Одсүрэн

Анагаах ухааны докторант,  Дотрын тэргүүлэх зэргийн их эмч, Дотоод хяналтын албаны дарга

Боловсрол

 • 1998 онд Анагаах ухааны их сургууль их эмч
 • 2006 онд ЭМШУИС. Анагаах Ухааны магистрын зэрэг
 • 2008 онд Дотрын ахлах зэргийн эмч
 • 2013онд Дотрын Тэргүүлэх зэргийн эмч

 Мэргэшсэн байдал

 • 1999-2001 онд АУИС-ийн Дотрын эмчийн резидентур
 • 2001-2002 онд Гастроэнтерологи эмчийн резидентур
 • 2006 онд ЭМШУИС Дурангийн эмчийн олгох
 • 2010 онд ЭМШУИС Хоол боловсруулах замын дурангийн эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх
 • 2012 оноос АШУҮИС-ийн ДМА-ны докторантурын сургалтанд суралцаж байна.

Үйл ажиллагаа:

 • 2014 онд МУ-ын Засгийн Газрын 2011оны 11дүгээр сарын 9-ны өдрийн 311 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс Дотоод хяналтын алба байгуулан орон тооны Дотоод хяналтын албаны дарга, орон тооны бус гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
 • ЭМТ-ийн даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Журам батлах тухай” А/13 дугаар тушаалаар “Дотоод хяналт шалгалт хийх журам”-ыг батлуулан ажиллаж байна.

Үйл ажиллагаагааны чиглэл:

 • Байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, удирдах дээд байгууллага болон удирдах зөвлөлийн шийдвэр, хууль журмын хэрэгжилтэнд хяналт хийж удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллахад хяналт тавих
 •  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ болон НЭМ-ийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, чанар аюулгүй байдлыг  бүрдүүлэн ажиллахад хяналт тавих
 • Эмнэлгээс шалтгаалах халдвар хамгаалал, эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлж ажиллах ажлын байрны  нөхцлийг сайжруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангуулж ажиллахад хяналт тавих
 • Төсвийг үр ашигтай зарцуулах хэмнэх, эд хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих
 • Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах,  үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Login

Lost your password?