Алсын хараа

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцүүлэн хүртээмжтэй, чанартай үзүүлж өвчлөл нас баралтыг бууруулан “Нийслэлийн тэргүүний Эрүүл мэндийн байгууллага”  болох

Login

Lost your password?