Blog Single

Амбулаториор үзлэг

Амбулаториор үзлэг

Амбулаторийн үзлэг

1

Өвчний учир Үзлэг

 

 

 

3

Үзлэг, онош.шинжилгээний багц

 

4

Мэс ажилбар

 

5

Шүд, амны хөндийн хяналт

 

6

Сэтгэцийн ба зан төрхийн эмгэгийн үзлэг, оношилгоо

 

7

Сэргээн засахын амбулатори

 

8

Уламжлалтын амбулатори

 

9

Хяналтын үзлэг: Халдварт, Халдварт бус өвчин

 

 

 

11

Хорт хавдар

 

12

Сэтгэцийн эмгэг

 

13

Гэмтэл осол

 

14

Мэс заслын эмчилгээ /боолт/

 

15

Жирэмсэний хяналтын багц