Blog Single

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ сараар сонгон төлөх боломжтой боллоо!

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ сараар сонгон төлөх боломжтой боллоо!

Шимтгэл төлөх заавартай танилцана уу.
Алхам 1️⃣ : E-Barimt аппликэйшндаа UPDATE хийж, нэвтрэх.
Алхам 2️⃣ : Үйлчилгээ цэснээс “Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар” хэсгийг сонгох.
Алхам 3️⃣ : Даатгуулагчийн төрлөө сонгох.
Алхам 4️⃣ : Шимтгэлээ сар, хагас жил, бүтэн жилээр төлөх сонголтуудаас сонгох.
Алхам 5️⃣ : Өөрийн регистрийн дугаар болон аймаг, дүүргээ сонгон баталгаажуулах.
Алхам 6️⃣ : Хүснэгтээс шимтгэл төлөх саруудаа сонгох
Алхам 7️⃣ : Төлбөрийн боломжуудаас сонгох