Blog Single

СОНСГОЛТОЙ ТЭМЦЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР

СОНСГОЛТОЙ ТЭМЦЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР

Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн поликлиникийн тасгийн чих, хамар хоолойн кабинет болон нийгмийн эрүүл мэндийн албаны эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан нар  хамтран “ДЭЛХИЙН СОНСГОЛ ХАМГААЛАХ” өдрийг тохиолдуулан эрүүл мэндийн байгууллагаар тусламж үйлчилгээ авч буй иргэдэд өдөрлөг зохион байгуулан ажилласан.