Blog Single

“АМЬДАРЧ БУЙ ОРЧНОО ХҮНДЛЭЕ”

“АМЬДАРЧ БУЙ ОРЧНОО ХҮНДЛЭЕ”

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2002 оны 129 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 225 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дэлхийн эмч нарын баярыг тохиолдуулан шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хумих арга хэмжээнд иргэдийг нийгмийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг ухамсарлуулан мөн тус аянаар дамжуулан халдварт өвчнийг бууруулах зорилгоор зохион байгуулсан.

“АМЬДАРЧ БУЙ ОРЧНОО ХҮНДЛЭЕ” аяны хүрээнд СХД-ийн төвийн болон толгойт бүсийн ӨЭМТ-ийн ЭМНА нартай хамтран 2 багт хуваагдан СХД-ийн 27 хорооны нутат байрших 21 хорооллын автобусны буудал мөн СХД-ийн 20 дугаар хороонд байрших толгойтын эцсийн автобус зогсоол зэрэг хүн амын цугларал ихтэй цэгүүд дээр тус тус үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажилласан.

Коронавирус цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлж “Амьдарч буй орчноо хүндлэе” аяны хүрээнд иргэдийг нийгмийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг ухамсарлуулж хүрээлэн буй орчны хог хаягдлыг цэвэрлүүлэх ажилд уриалан “Айс марк” компанитай хамтран “Нэг хог хаягдлаар, нэг зайрмаг, амны хаалт” гэсэн уриатайгаар зохион байгуулан ажилласан. Мөн иргэдийг халдварт өртөх эрсдлээс урьдчилан сэргийлж нэг удаагийн бэлий, гар халдваргүйжүүлэгч,  зориулалтын хог хаягдлын уутаар ханган үйл ажиллагааг явуулсан.

Аянд идэвхтэй оролцсон СХД-ийн төвийн болон толгойт бүсийн ӨЭМТ-ийн ЭМНА-аас баг хамт олноо манлайлан ажилласан шилдэг хоёр ажилтаныг  шалгаруулан, хамтран ажилласан “Айс Марк” компани гарын бэлэг болон нэг сарын зайрмагны эрх, талархалын бэлгээр шагнан ажилласан.