Blog Single

‘‘КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН ОНОШИЛГОО, МЕНЕЖМЕНТ’’

‘‘КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН ОНОШИЛГОО, МЕНЕЖМЕНТ’’

Ø    “Амилуулах суурь тусламж” болон “Ковид-19-ийн үеийн асаргаа, сувилгаа” сургалтыг 2021 оны 12 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулан ажилласан.

Ø    Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилттэй КОВИД-19 цар тахлын хариу арга хэмжээний багийг чававхижуулах төслийн хүрээнд СХД-ийн хэмжээнд нийт 240 эрүүл мэндийн байгууллагын сувилагч нарыг хамруулсан.